XEM: Video Sự kiện Báo chí của Khu Trường sở Cộng đồng Mariner

Ngày 29 tháng 10 năm 2018 tại Thư viện Sno-Isle Thư viện Mariner.

Sự kiện báo chí của Khu Trường sở Cộng đồng Mariner tại Thư viện Mariner, ngày 29 tháng 10 năm 2018.

Tầm nhìn của chúng tôi là tạo ra một Khu Trường sở Cộng đồng Mariner để đáp ứng các nhu cầu và cung cấp các nguồn lực cơ bản cho các cư dân địa phương trong cộng đồng khu vực Mariner.

Video từ Youtube

Đọc về sự kiện ở đây

Scroll to top