ກະລຸນາອ່ານ: ຫົວຂໍ້ບົດກ່ຽວກັບການເປີດໂຄງການໃນ Mukilteo Beacon

ຜູ້ນຳຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ໂຮມໂຕກັນ ທີ່ຫໍສະໝຸດ Mariner ໃນວັນຈັນ, ວັນທີ 29 ຕຸລາ, ເພື່ອເປີດໂຕໂຄງການ ວິທະຍາເຂດຊຸມຊົນ Mariner. ຫໍສະໝຸດ Sno-Isle Mariner, ຕັ້ງຢູ່ທີ່ 520 128thSt. SW, suites A9 ແລະ A10 ໃນ Everett, ແມ່ນໄດ້ເປີດໃຫ້ບໍລິການ ໃນເດືອນກຸມພາ 2017 ແລະ ມີແຂກມາຢ້ຽມຢາມຫຼາຍກວ່າ 100,000ຄົນ. ອ່ານບົດຄວາມສະບັບເຕັມໃນ Mukilteo Beacon

Scroll to top