ເບິ່ງ: ວິດີໂອກ່ຽວກັບງານຖະແຫຼງຂ່າວ ຂອງວິທະຍາເຂດຊຸມຊົນ Mariner

ວັນທີ 29 ຕຸລາ 2018 ຢູ່ທີ່ ຫໍສະໝຸດ Sno-Isle Mariner. ງານຖະແຫຼງຂ່າວຂອງວິທະຍາເຂດຊຸມຊົນ Mariner ຢູ່ຫໍສະໝຸດ Mariner, ໃນວັນທີ 29 ຕຸລາ 2018. ວິໄສທັດຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນເພື່ອສ້າງວິທະຍາເຂດຊຸມຊົນ Mariner ທີ່ໃຜກໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງ ເພື່ອສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ທີ່ເປັນພື້ນຖານ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ຢູ່ອາໄສໃນເຂດຊຸມຊົນ Mariner. ວິດີໂອ ຈາກ Youtube ອ່ານກ່ຽວກັບງານທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນທີ່ນີ້

Scroll to top