เงินทุนและกรอบเวลา

กรอบเวลา | เงินทุน

กรอบเวลาดำเนินโครงการ Mariner Community Campus

กรอบเวลาดำเนินโครงการ Mariner Community Campus

เงินทุน

ขั้นที่ 1 การระดมเงินทุนได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากการจัดสรรของมลรัฐวอชิงตัน ความช่วยเหลือเพิ่มเติมเพื่อจัดหาบุคลากรโดย Sno-Isle Libraries และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ จากภาครัฐและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

แนวทางในการจัดหาเงินสนับสนุนในระยะยาวจะมีขึ้นโดยข้อตกลงระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และคาดว่าจะอาศัยงบประมาณ บริการ ทรัพยากรและความช่วยเหลือจากภาคส่วนต่าง ๆ

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับโครงการจะขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายในการซื้อที่ดินและการก่อสร้าง รวมทั้งบริการที่จัดหาให้และระดับบริการที่จัดหา

Map of Mariner Community

การตอบสนองที่ได้รับสำหรับห้องสมุด Mariner สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของผู้พักอาศัยที่จะรับบริการและจัดหาพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมร่วมกัน

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง